×
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilen Danışmanlık
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Demans hastası evde bakım

Demans hastası evde bakım

Demansın en belirgin belirtisi yeni alınan bilgilerin unutulmasıdır. Bunun haricinde bir kişinin, demans hastası olarak kabul edilmesi için aşağıdaki işlevlerden en az ikisinde bozulma gözlenmelidir:

Bellek,
İletişim ve dil,
Odaklanma ve dikkat etme yeteneği,
Muhakeme ve yargı,
Görsel algı.
Kendinizde ya da yakınınızda hafıza sorunları ya da yukarıda belirtilen düşünme becerilerinde bir bozukluk gözlüyorsanız, nedeni belirlemek için en kısa sürede bir uzmana görünmeniz gerekir. Semptomlar geri dönüşümü olmayan bir demansı işaret etse de; erken tanı, bir kişinin mevcut tedavilerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlar. Aynı zamanda gelecek için plan yapma konusunda size zaman kazandırmış olur.

Demansın evrelere göre semptomları nelerdir?
Demansın semptomları erken evre orta evre ve geç (son) evre olarak sınıflandırılabilir. 

Erken evre: Demansın erken evresi genellikle göz ardı edilir çünkü çok yavaş ilerler. Yaygın semptomlar aşağıdakiler gibidir:

unutkanlık,
zamanı takip edememek, 
tanıdık yerlerde kaybolmak.
Orta evre: Demans orta aşamaya ilerledikçe, işaretler ve semptomlar daha belirgin ve kısıtlayıcı hale gelir. Bu semptomlar

son olayları ve insanların isimlerini unutmak,
evde kaybolmak,
iletişim konusunda artan zorluklarla karşılaşmak,
kişisel bakım konusunda yardıma ihtiyaç duymak,
gezinme ve tekrarlayan sorgulama dahil olmak üzere davranış değişikliklerinin yaşanması olarak sıralanabilir.
Geç evre: Demansın geç evresi toplam bağımlılığa ve hareketsizliğe yakındır. Hafıza bozuklukları ciddi ve fiziksel belirti ve semptomlar daha belirgin hale gelir. Belirtiler şunları içerir:

zaman ve mekandan habersiz olmak,
akrabaları ve arkadaşları tanımakta güçlük çekmek,
kişisel bakımda yardımsız yapamamak,
yürüme zorluğu,
saldırganlığı artırabilen davranış değişikliklerinin yaşanması.
Demansın teşhisi nasıl yapılır?