×
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilen Danışmanlık
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Dansın çocuk üzerinde etkisi

Dansın çocuk üzerinde etkisi

Dansın çocuklar üzerinde etkilerine değinecek olursak dans çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri,ruh ve beden sağlıkları açısından büyük bir önem taşımaktadır.Küçük yaşlarda başlamanın önemi ise çok büyüktür.Çünkü tam hayatı algılamaya başladıkları dönemde ve kendilerini keşfetmeye başladıkları dönemde dans etmeleri,onları ruhen dinlendirmenin yanısıra yaratıcı gelişime açık,üretici ve yenilikçi olmalarına,bedenen kendilerini iyi ifade edebilmelerine ve kendilerini ifade ederken rahat olabilmelerine olanak sağlamaktadır.

 Dansla birlikte müzik algılarıda ritim duyularıda gelişme göstermektedir. Ritim duyusu gelişen bir çocuk dans ederken hem daha rahat hem daha başarılı olacaktır. Bu alanda başarılı ve ilgili olan çocukların daha sosyal,daha aktif olduğuda bilimsel olarak açıklanmıştır.

 Mental olarak etkisine değinirsek,kişinin duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal uyumunu sağlamak için kullanılan hareket ve dansın yaratıcılığı, tüm duyguların güvenli bir ortamda ifade edilmesine ve deneyimlemesine olanak sağlayarak kişiyi özgür kılar. Dans ve hareket terapisi, bireyin düşünme ve hissetme biçimini hareketlerin yansıttığı prensibine dayanarak kurulmuştur. 1940’lı yıllarda ABD’de oluşum gösteren dans terapisi, çağımızda çocukları ve yaşlıları da içine alan oldukça geniş bir yaş grubunda uygulanabilen bağımsız bir psikoterapi tekniği olarak kullanılmaktadır. 20.yüzyılın başında balenin katı kurallara dayanan yapısının karşısında, bireysel otantik ifadeyi odak kabul eden ve katı kurallara dayanmayan modern dans tekniklerinin gelişim gösterdiği görülmektedir (Sudak, 2012).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOCUKLAR,DANS VE GELİŞİM

 Çocukların gelişiminde önemli bir yeri olduğuna değindiğimiz dans hakkında küçük yaşta başlamanın öneminin büyük olduğunu vurgulamıştık.

Bale dışındaki birçok tarzda minimum 6-7 yaşta başlanılmasının faydalı olduğu ve tam olmasada verim alınabileceği söylenebilir.Bu yaşlarda çocuklar bilinçaltlarında  enerjilerini atabilmeyi,eğlenebilmeyi ve sosyalleşebilmeyi arzu eder. Fakat bunu genelde dışa vuramazlar.Çekingenlik duygusu,asosyallik vb duygular bilinçaltlarında asıl isteklerini bastıracak kadar güçlü olabilmektedir. Bu esnada bilinçli aile bireyleri devreye girerek bu duyguların önüne geçebilmek ve gelişimlerinin sağlıklı olabilmesi açısından sosyal aktivitelere genellikle de müzik ve dansı barındıran performans sanatlarına yönlendirmektedir.

 Bu faaliyetlere yöneltilen çocuklar yüksek oranda bu duyguların üstesinden gelip kendi potansiyellerini olabildiğince ortaya koyarak gelişimlerini hızlandırmaktadır. Aynı zamanda potansiyellerini yüksek başarılara dönüştürebilenlerde vardır ve bu aktiviteler kendi kişisel hayatlarına,ailevi ilişkilerine,arkadaş ilişkilerine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

 Terapi olarakta ele alınabilen dans terapisinin temeli, kişinin hareketlerini, düşünme sistemini ve hislerini yansıttığı prensibine dayanmaktadır. Kişinin hareketlerinin algılanması, fark edilmesi ve hareket repertuarının genişletirmesi sürecine tanıklık eden dans terapisti, kişinin farkındalığını arttırmaya yeni hareket algıları oluşturmaya ve böylece duygularında ve sözel iletişiminde yeni iletişim mekanizmaları geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

 

Yaşın Dansa Etkisi

Genellikle 6-9 ve 7-12 olarak gruplara ayrılan çocuk dans grupları derslerini gerçekleştirdiklerinde ayrılan gruplar sayesinde daha fazla verim alabilmektedir. Kendi yaş grupları içinde biyolojik olarak algı seviyeleri genelde eşdüzeylerde olduğu için zorluk derecesi birçoğuna aynı gelecektir. İstisnalar tabiki olmaktadır fakat kişiye özel ders yapılıp seviyesi belirlenerek bir başka yaş grubu içerisine dahil edilebilmektedir.

8 sayısı dans sanatında aslında en büyük kural da diyebileceğimiz bir ritim sayısıdır. Koreografi hazırlanırken 8 sayısı üzerinden ritim sayılır ve hareketler bu 8 sayısı baz alarak yerleştirilir. Sayış hızı müziğin ritmine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Burada asıl önemli olan çocuğa bu tekniği aktarabilmek ve anlayabileceği en iyi şekilde ifade edebilmektir.Çocuk bunu kavradıktan sonra ve her müziğe göre bu 8 sayıyı oturtabildikten sonra çok daha rahat hareket edip vücut kontrolünü sağlayabilecektir. Küçük yaşta başlamanın aslında en büyük avantajından biride bu durumu kavramaktır. Ritmi duymak,müziği hissetmek ve bedenin potansiyelini ortaya koyabilmek her konuda insan gelişiminde pozitif etki yaratacak bir durumdur.

Saygılarımla,

Şilan Keskin