×
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilen Danışmanlık
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Çocuklarda nesne kavramı

Çocuklarda nesne kavramı

Çocuk, nesne devamlılığı, nesne değişmezliği ve nesne kimliği gibi üç temel beceriyi kazandığında dünyayla etkileşimi daha etkili ve iĢlevsel olacaktır.Bunlar;

1-Nesne kimliği (öznelliği), 2-Nesnenin değişmezliği,

3 Nesne devamlılığıdır. Nesne kimliği (öznelliği), nesnenin bir günden diğerine, bir durumdan başka bir duruma aynı olduğunu kavrama yeteneği olarak nitelendirilir. Nesne kimliğini tanılama gelişimi;nesne devamlılığının gelişimine ve belleğe, bağlıdır.

4Bebekler 8 - 9. ayda nesneyi sadece bilinen tek ortamda, tüm ipuçlarıyla, birlikteyken tanır. Örneğin; yemek saatinde kendi bardağını tanırken başka bir ortamda bardağını tanımayabilir. 5 Bebek 9-10. ayda bardağının içinde tanıdık içecek varsa bardağını her durumda tanır. 10-11.ayda bardağını her durumda tanır.