×
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bilen Danışmanlık
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Çocuklarda diyabet hastalığı

Çocuklarda diyabet hastalığı Diyabetli çocuğun tedavi ve bakımında, etkin eğitimle kendi kendine bakım becerisinin kazandırılması, hayati önem taşır. Eğitimde amaç, çocuğu hastalığı hakkında bilgilendirmek, hastalığın kontrol altında tutulmasını sağlamak ve hastalığı ile birlikte yaşamasını öğretmektir. Eğitimin ağırlıklı olarak diyabet hemşiresi, diyetisyen ve hekimden oluşan bir ekip tarafından yapılması gerekir. Bu eğitimde diyabet hemşiresinin rolü çok önemlidir (Jackson and Saunders 1993, Linekin 2002). Hemşirenin diyabetli çocuk ve ailesine nitelikli eğitim verebilmesi ve çocuğa kendi kendine bakım becerisi kazandırabilmesi için, hastalık bilgisinin yanı sıra, çocuğun gelişimsel özelliklerini, çocuğa yaklaşımda dikkat edilmesi gereken noktaları ve hastalıkta çocuğa ilişkin farklılıkları bilmesi ve eğitimde göz önünde bulundurması gerekir. Araştırmacılar, ülkemizde diyabet hemşirelerinin hem sayı hem de nitelik olarak henüz istendik düzeyde olmadığı, diyabetli hastaların bakım ve eğitimlerinin bölgesel ve sınırlı kaldığı, bu hastaların eğitilmesi için özel donanımlı hemşirelerin yetiştirilmesi gerektiği gerçeğini vurgulamaktadır